Opdracht

Duidelijk krijgen welke waarde een van de locaties van de businessgroep kan hebben voor de organisatie en deze uitwerken.

Resultaat

Binnen één jaar maakte de locatie in kwestie de transformatie door naar een Specialty Locatie die voldoet aan de strengste kwaliteitseisen en een kraamkamer is van allerlei nieuwe producten die hun marktpositie moeten gaan veroveren. Bovendien – en dat was misschien nog wel het mooist - sloeg de twijfel van de mensen aan het bestaansrecht van hun locatie om in groot vertrouwen in de producten die ze maken en in hun positie binnen de groep.

Aanpak

Aanvankelijk heerste er zowel in de businessgroep waarvan de locatie onderdeel uitmaakt als op de locatie zelf een enorme twijfel aan het bestaansrecht van de locatie. Ik startte met een analyse. Daaruit bleek meteen al dat de locatie in kwestie innovatief en heel flexibel was, en uitermate geschikt om kleine batches te produceren, hoewel de organisatie zich met name op grote volumes richtte. Het gat tussen de kleine pilot op het laboratorium en de fabrieksschaal was groot. Samen met gehele team op de locatie werkten we een strategie uit om inzichtelijk te maken wat er nodig was om de rol als Specialty fabriek goed in te vullen. Na presentatie van de uitgewerkte strategie aan de marketingdirecteur kwam alles in een stroomversnelling en kwam er een flink investeringsbedrag los, waarmee de plannen konden worden uitgevoerd.