Opdracht

Updaten standaardwerkwijze (verplichting vanuit ISO). Een standaardwerkwijze beschrijft de best practice (op dat moment) voor handelingen die van goede kwaliteit zijn, voor de veiligheid van de werknemer zorgen en train- en toetsbaar zijn.

Resultaat

Een continue verbeterketen opgezet voor verschillende werkwijzen in de gehele organisatie.

Aanpak

Bij aanvang van de opdracht merkte ik op dat bij elke review van de standaardwerkwijzen (Standard Operation Procedures) alleen spelfouten waren verbeterd, hoewel er in de loop van de jaren toch echt wel wat veranderd was en de praktijk niet (meer) overeenkwam met wat op papier stond. Met andere woorden: de echte waarde en betekenis van de standaardwerkwijze was geheel verdwenen. Ik vroeg een ervaren operator, die was afgekeurd voor ploegendienst, om bij een probleemlijn een tijdje te observeren wat de beste handelingen waren om de lijn op te starten. Hieruit ontstond in samenwerking met de lijnoperators een best practice die meteen een behoorlijke productiviteitstijging opleverde. De werkwijze hebben we vervolgens in de competentiematrix geplaatst, in overleg met de teamleiders. Die kregen hiermee een tool om vaardigheden ook echt te toetsen. Dit principe is als een olievlek gaan werken voor andere werkwijzen.