Opdracht

Creëren van een team dat twee geografisch gescheiden productielocaties beide tot hun recht laat komen op basis van een duidelijke koers.

Resultaat

In een jaar tijd is de organisatie omgezet en heeft het volwaardige managementteam samen met de mensen op de locaties een strategiehuis opgezet, en op basis daarvan een helder en een uitvoerbaar jaarplan.

Aanpak

Beide productielocaties werden aangestuurd door teams die zo klein waren, dat bepaalde functies niet volwaardig waren ingevuld of werden gedeeld met andere locaties. Om het doel te bereiken – een team dat beide locaties goed en duidelijk aanstuurt – koos ik voor een aanpak bestaande uit twee stappen:

  1. Reorganisatie van functies en aanstellen van een productieleider, om zo een volwaardig managementteam te bouwen met continue aansturing in dagdienst op beide locaties.
  2. Met het nieuwe team een koers uitzetten die past binnen het concern en rechtdoet aan de identiteit van beide locaties. Elementair is dat het managementteam veel invloed heeft op de invulling van de strategie. Door een maandelijks overleg in te stellen met de rest van de organisatie, is iedereen aangesloten.