De weg naar gezamenlijke performanceverbetering 

ToPerform levert tijdelijke ondersteuning aan productieorganisaties in de chemie en voedingsmiddelenindustrie, met als doel in korte tijd verbetering van de performance te realiseren.

Slaagt uw organisatie er onvoldoende in om de gewenste verandering(en) door te voeren of is er door vernieuwing behoefte aan een nieuw organisatiemodel? ToPerform Interim Solutions helpt u graag om de gewenste progressie door te voeren. Vanuit een lijnfunctie of als adviseur van het managementteam.

Interim ondersteuning vanuit een lijnfunctie

  • Plan maken, samen met de opdrachtgever, op basis van een snelle maar gedegen analyse
  • Uitvoeren van operationele werkzaamheden
  • Verbinden van strategie en uitvoering: vanuit betrokkenheid bijdragen aan het doel van de organisatie
  • Ontwikkelen van leiderschap in de organisatie
  • Constructieve feedback, met als doel te coachen op die verandering van houding en gedrag die nodig is voor de prestatie die u voor ogen heeft
  • Zo nodig ondersteunen bij het aantrekken van de juiste persoon om de ingezette koers door te zetten
  • Betrokkenheid tot en met overdracht; doel is een prestatie achter te laten waar uw organisatie mee verder kan

Support vanaf de zijlijn

Naast invulling van een lijnfunctie kan ToPerform managementteams ook vanaf de zijlijn naar hun doel leiden. We ontwikkelen een strategie en zetten deze om naar een uitvoeringsmodel. Hierbij ligt de focus op het creëren van eenheid en bevlogenheid in het team vanuit intrinsieke motivatie. Zo mobiliseren we de veranderkracht in uw organisatie.Afhankelijk van de behoefte/noodzaak kan de begeleiding bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Coaching van het (management-)team bij de uitvoering/implementatie van de gekozen strategie;
  • Voorbereiden, faciliteren en uitkomsten vastleggen van multidisciplinaire sessies, waarin we ideeën vertalen naar een concreet actieplan;
  • Trainen van softskills en methodieken (zoals Lean Six Sigma en 5S).